โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ปรสิต การกระทำที่ทำให้เกิดโรครวมถึงการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากปรสิตเหล่านี้

ปรสิต

ปรสิต และโหมดการส่งสัญญาณโดยทั่วไปนั้นหายากมากในหมู่หนอ … Read more