โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

แรงงาน อธิบายเกี่ยวกับงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประสิทธิผลของนักเรียน

แรงงาน

แรงงาน เฉพาะเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้น ที่มีส่วนร่ว … Read more