โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

เสียง อธิบายสุขอนามัยการได้ยินและสุขอนามัยในการมองเห็นป้องกันสายตาสั้น

เสียง

เสียง นอกจากมลภาวะทางเคมีในอากาศ น้ำและดินแล้ว ปัจจัยด้ … Read more