โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

โรคหัวใจ และเคล็ดลับสากลที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ จากข้อมูลของ WHO โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเห … Read more

ทรวงอก และการคลำหลอดเลือดแดงแขนจะดำเนินการตามความยาวทั้งหมด

ทรวงอก

ทรวงอก และหลอดเลือดเนื่องจากเข้าถึงเส้นเลือดได้ดี การคล … Read more

อักเสบ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปหลอดเลือดอักเสบรวมถึงการรักษา

อักเสบ

อักเสบ หลอดเลือดอักเสบระบบปฐมภูมิหมายถึง โรคที่มีการอัก … Read more