โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

หุ่นยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์อธิบายได้ดังนี้

หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ เครื่องจักรแข่งขันกับมนุษย์เพื่อการทำงาน การแส … Read more