โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ไต การดูดซึมกลับและการหลั่งของสารในเนฟรอนรวมถึงฟังก์ชั่นการขับถ่ายไต

ไต

ไต การดูดซึมกลับและการหลั่งของสารในเนฟรอนส่วนต้น สารกรอ … Read more