โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ฟอสซิล พื้นฐานทางชีวภาพของระบบนิเวศในสภาพแวดล้อมกึ่งเขตร้อน

ฟอสซิล

ฟอสซิล เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างสภาพแวดล้อมทา … Read more