โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ภูมิคุ้มกัน อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันต่อโรคผิวหนัง

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน ผิวหนังต้องสัมผัสกับสารภายนอกต่างๆ อย่างต่อ … Read more