โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ผลกระทบ ต่อสุขภาพและวิธีลดผลกระทบด้านลบของพีซีที่มีต่อร่างกาย

ผลกระทบ

ผลกระทบ ต่อสุขภาพและผู้ใช้พีซีจะต้องตระหนักถึงผลกระทบที … Read more