โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ความร้อน ของโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก

ความร้อน

ความร้อน ของโลกเนื่องจากชั้นมีโซสเฟียร์นั้นบางกว่าชั้นโ … Read more