โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานและความเร็วของเทคโนโลยี

การเรียนรู้

การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงตามเนื้อผ้า การสื่อสารอย่า … Read more