โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

แข่งขันทักษะ ทางวิชาการในระดับสถานศึกษา

แข่งขันทักษะ 3 มีนาคม 2564 กิจกรรมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ  ณ โรงเรียนบ้านนาเส

แข่งขันทักษะ

แข่งขันทักษะ