โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเส ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

นำเสนอผลงาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และโครงงานฐานวิจัย ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น.ค่ะ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยการสนับสนุนของกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา ( กศส) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียนเชิญ