โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาเส

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2543
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2553
building6
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
building7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
building8
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2554
building9
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2559
building10
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2522
building11
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2539
building12
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
building1
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553