โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

อสุจิ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเงื่อนไขของการปฏิสนธิ

อสุจิ กระบวนการที่อสุจิและไข่รวมกันเรียกว่า การปฏิสนธิ และการปฏิสนธิเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ชายขับสเปิร์มประมาณ 200 ถึง 400 ล้านตัวในแต่ละครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากช่องคลอดด้วยน้ำอสุจิ และส่วนเล็กๆของอสุจิเคลื่อนไปข้างหน้า โดยการแกว่งหางผ่านปากมดลูก โพรงมดลูกต่อเนื่องกันและในที่สุดก็ถึงปลายทาง แอมพูลลาของท่อนำไข่ที่รอการหลอมรวมกับไข่ เวลาที่เร็วที่สุดสำหรับสเปิร์ม

ซึ่งจะไปถึงท่อนำไข่จากช่องคลอดคือ เพียงไม่กี่นาทีสูงสุด 4-6 ชั่วโมงโดยทั่วไป 1 ถึง 1.5 ชั่วโมง ในระหว่างกระบวนการของอสุจิจะถูกปิดกั้นโดยเสมหะปากมดลูก และเซลล์เม็ดเลือดขาวในโพรงมดลูกขวางกั้น โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวในโพรงมดลูก และในที่สุดก็มีอสุจิเพียงสิบถึง 1 หรือ 2 ร้อยตัวเท่านั้นที่จะไปถึงท่อนำไข่ ก่อนที่สเปิร์มจะปฏิสนธิกับไข่ได้ต้องฟักไข่ ในช่องสืบพันธุ์เพศหญิงเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจึงจะสามารถปฏิสนธิได้

อสุจิ

กระบวนการนี้เรียกว่าการเก็บประจุของอสุจิ เมื่อผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ รังไข่จะปล่อยไข่ที่โตเต็มที่ทุกเดือน และวันที่ตกไข่คือประมาณ 14 วันก่อนเป็นตะคริวรอบเดือนครั้งต่อไป ทันทีหลังจากที่ไข่ออกจากรังไข่ ไข่จะถูกดูดเข้าไปในท่อนำไข่โดยฟิมเบรียของท่อนำไข่ และรอการมาถึงของสเปิร์มในแอมพูลลาของท่อนำไข่ อสุจิสามารถอยู่รอดในท่อนำไข่ของเพศหญิงได้ 1 ถึง 3 วันและไข่สามารถอยู่ได้ประมาณ 1 วัน เช่น หากมีเพศสัมพันธ์ภายในไม่กี่วันก่อน

หลังการตกไข่ ท่อนำไข่ในเวลานี้กลุ่มของอสุจิล้อมรอบไข่ หัวของอสุจิจะหลั่งเอนไซม์อะโครโซม เพื่อละลายโคโรน่า เรเดียต้าและโซน่า เพลลูซิดารอบๆไข่ เพื่อเปิดทางให้อสุจิเข้าสู่ไข่ และสุดท้ายเท่านั้น สเปิร์มตัวหนึ่งเข้าสู่ไข่แล้วสร้างเซลล์ใหม่ซึ่งเรียกว่าไซโกต กระบวนการนี้เรียกว่าการปฏิสนธิ ไข่ ที่ปฏิสนธิจะดึงสารอาหารและออกซิเจน จากของเหลวที่ท่อนำไข่หลั่งออกมาและยังคงแบ่งเซลล์ต่อไป

ในเวลาเดียวกันไข่ที่ปฏิสนธิ จะค่อยๆเคลื่อนเข้าหาโพรงมดลูก และเมื่อถึงโพรงมดลูกหลังจากผ่านไป 3 ถึง 4 วัน ไข่จะพัฒนาเป็นเอนทิตีที่มีเซลล์หลายเซลล์ มีรูปร่างเหมือนโมรูลาจึงเรียกว่าโมรูลา โมรูลายังคงแบ่งเซลล์ในโพรงมดลูก เพื่อสร้างบลาสโตซิสต์ซึ่งเข้าสู่เยื่อบุโพรงมดลูกประมาณ 6 ถึง 8 วันหลังการปฏิสนธิ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการฝัง หลังจากการฝังตัวไข่ที่ปฏิสนธิจะค่อยๆพัฒนาในโพรงมดลูก หลังจากหมดประจำเดือน 5 ถึง 8 สัปดาห์

ไข่ที่ปฏิสนธิจะพัฒนาเป็นตัวอ่อนและหลังจาก 9 สัปดาห์ ไข่จะพัฒนาเป็นทารกในครรภ์ การปฏิสนธิเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน เพื่อให้กระบวนการนี้สมบูรณ์ ทั้งสามีและภริยาต้องมีภาวะการเจริญพันธุ์บางประการ ภาวะเจริญพันธุ์เหล่านี้สามารถแบ่งคร่าวๆได้เป็นลักษณะๆดังต่อไปนี้ อัณฑะของผู้ชายผลิตอสุจิปกติ ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่ปกติจะหลั่งน้ำอสุจิครั้งละ 2 ถึง 6 มิลลิลิตร จำนวนอสุจิต่อมิลลิลิตรของน้ำอสุจิควรมากกว่า 60 ล้านตัวอสุจิที่มีการเคลื่อนไหว

ควรมากกว่า 60 เปอร์เซ็นและตัวอสุจิผิดปกติควรน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็น หากตัวอสุจิไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ได้ไม่ง่าย รังไข่ของผู้หญิงจะปล่อยไข่ที่สมบูรณ์และแข็งแรง ผู้หญิงที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอ จะมีไข่ที่แข็งแรงและโตเต็มที่ ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในแต่ละรอบเดือน เพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงที่มีรังไข่ไม่เพียงพอ หรือมีประจำเดือนมาไม่ปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุของการตกไข่ การตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องง่าย

ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ปกติก่อนและหลังการตกไข่ อสุจิ สามารถอยู่รอดในช่องคลอดได้ 1 ถึง 3 วัน และไข่สามารถอยู่รอดได้ประมาณ 1 วันหลังจากปล่อยไข่ ส่วนเวลาตกไข่ของผู้หญิงประมาณ 14 วันก่อนจะเป็นตะคริวรอบต่อไป และมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์ได้ภายในเวลาไม่กี่อึดใจ ก่อนและหลังการตกไข่ค่อนข้างสูง ระบบสืบพันธุ์ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางท่อนำอสุจิของผู้ชาย เพื่อที่อสุจิจะถูกขับออกทางเพศปกติ และเข้าสู่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

เพื่อรวมกับไข่ระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อให้อสุจิที่เข้าสู่ช่องคลอด ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์สามารถผ่านปากมดลูก มดลูกและท่อนำไข่ได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง ในการพบและปฏิสนธิกับไข่ ไข่ที่ปฏิสนธิยังสามารถเข้าสู่โพรงมดลูกได้อย่างราบรื่น หากท่อนำไข่อุดตัน สเปิร์มและไข่จะสูญเสียโอกาสที่จะรวมตัวกัน ดังนั้น เมื่อท่อนำไข่ถูกปิดกั้น โอกาสของการปฏิสนธิโดยธรรมชาติ ก็จะสูญเสียไปโดยสิ้นเชิง

สภาพแวดล้อมภายในมดลูก เหมาะสำหรับการฝังและพัฒนาของไข่ที่ปฏิสนธิ หลังจากที่ไข่ได้รับการปฏิสนธิในแอมพูลลาของท่อนำไข่แล้ว มันก็จะเคลื่อนไปที่มดลูกผ่านท่อนำไข่ในขณะที่กำลังพัฒนา ถึงโพรงมดลูกหลังจากผ่านไป 3 ถึง 4 วันและถูกฝังในเยื่อบุโพรงมดลูกที่อุดมด้วยสารอาหารใน 6 ถึง 8 วัน แล้วพัฒนาเป็นทารกในครรภ์ต่อไป การพัฒนาของไข่ที่ปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของเอนโดมีเทรียม จะดำเนินการพร้อมกันหากไข่ที่ปฏิสนธิ เข้าสู่โพรงมดลูกเร็วหรือช้า

เอนโดมีเทรียมในเวลานี้ไม่เหมาะสำหรับไข่ ที่ปฏิสนธิที่จะปลูกฝังและพัฒนาต่อไป และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งครรภ์ สอนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 2 ถึง 3 อย่างเพื่อให้คุณตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมมีเพียงลมตะวันออกเท่านั้นที่เป็นหนี้ คุณเพียงแค่ต้องหว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งความรักกับภรรยาของคุณด้วยความปิติยินดี ในเวลาที่เหมาะสมที่คุณเลือก รักษาเซ็กส์ให้สนุกในการมีบุตร คุณต้องให้คุณค่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แต่บ่อยครั้งก็ไร้ประโยชน์

แท้จริงแล้วเมื่อคุณรักเป็นหน้าที่ ลูกก็จะยิ่งห่างไกลจากคุณมากขึ้นเรื่อยๆ การมีเพศสัมพันธ์กันอย่างมีความสุขนั้น มีโอกาสมากกว่าการปล่อยให้ภรรยานอนรอเพื่อตั้งครรภ์ ดูว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้หรือไม่ คุณทั้งคู่ต่างมีความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์ และรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับมัน ไม่ใช่แค่ความต้องการเพียงฝ่ายเดียว หรือมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นภาระและความเจ็บปวด ควรมีสมาธิจดจ่อ และไม่ควรรบกวนสิ่งอื่นและความคิดที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  ความทรงจำ คำตอบของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความเจ็บปวดและบาดแผลในวัยเด็ก