โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

วิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ถึงมองไปสู่อนาคต

วิทยาศาสตร์ วลีปรัชญาวิทยาศาสตร์ เป็นเพียงการไตร่ตรอง หรือความเข้าใจอย่างมีจุดมุ่งหมายในเรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นี่คือภาพสะท้อนของวิทยาศาสตร์ในการรู้จักโลก สังคมและมนุษย์ในกิจกรรมการวิจัยของเขา เป็นที่ทราบกันดีว่าการคิดทางปัญญานั้นแตกต่างกันสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น วิศวกรจึงคิดเรื่องของเขาในแบบของเขาเอง แพทย์ก็คิดในแบบของเขาเองด้วย การกระทำทางจิตทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคิดอย่างเป็นกลาง

มันถูกนำออกไปสู่วัตถุแห่งความรู้เฉพาะเช่น ไปจากเรื่องไปยังวัตถุ ปราชญ์ของ วิทยาศาสตร์ คิดว่าการคิดด้วยปัญญานั้นเองเหมือนเดิม เขาคืนความคิดของเขาจากวัตถุไปยังหัวเรื่อง และทำให้สิ่งหลังเป็นวัตถุแห่งความรู้ของเขา ดังนั้นปรัชญาของเทคโนโลยี ปรัชญาวัฒนธรรม ปรัชญาการแพทย์ เป็นต้น จึงเกิดขึ้น สาระสำคัญของปรัชญา วิทยาศาสตร์ คือการสะท้อนที่สำคัญต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์ของมัน

นี่คือการตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์ในฐานะระบบทางสังคม และปัญญาที่ซับซ้อน ซึ่งมีระดับการจัดการตนเองอย่างมากและพลวัตอันทรงพลังของการสืบพันธุ์แบบขยาย ปรัชญาของวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ตีความข้อเท็จจริง เสนอสมมติฐาน สร้างทฤษฎี และตรวจสอบการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ด้วย ดังนั้นหัวข้อของปรัชญาวิทยาศาสตร์

อาจจะเป็นรูปแบบทั่วไปและแนวโน้ม ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับการผลิตความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ดำเนินการในการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาและพิจารณา ศึกษาในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในอดีต ปรัชญาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานหลักของปรัชญาวิทยาศาสตร์คือการทำความเข้าใจการก่อตัว สาระสำคัญ ความหมายและจุดประสงค์ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

วิทยาศาสตร์

ปรัชญาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เป็นสาขา 1 ของปรัชญาที่สำคัญนำเสนอด้วยแนวคิดและแนวคิดดั้งเดิมจำนวนมาก ประการแรก มันเป็นโครงสร้างเลื่อนลอยที่สอดคล้องกับภาพทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปของโลก ประการที่สอง ถึง อุดมการณ์วิจัยและการเมือง ประการที่สาม ถึง เปิดเผยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ ประการที่สี่ การวิเคราะห์และการชี้แจงแนวคิดและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

กำเนิดปรัชญาวิทยาศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการทำความเข้าใจโลกและแง่มุมต่างๆ ของการพัฒนานั้นสอดคล้องกับหน้าที่ ของปรัชญาวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน เนื้อหาถูกเปิดเผยพร้อมกับการพัฒนาของวิทยาศาสตร์เอง เป็นการมีสติสัมปชัญญะอย่างหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์แบบออร์แกนิกระหว่างปรัชญา และวิทยาศาสตร์สามารถติดตามได้ทั่ว ทั้งวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ในสมัยโบราณ

เมื่อวิทยาศาสตร์เพิ่งเกิดขึ้น ปรัชญาได้รวมเอาปรัชญาไว้ในองค์ประกอบของมัน ปรัชญาธรรมชาติด้วยการแตกแขนงของวิทยาศาสตร์ ที่เป็นรูปธรรมจากปรัชญาธรรมชาติ ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้น นอกจากนี้ หัวข้อของปัญหาทางปรัชญาของวิทยาศาสตร์มักปรากฏอยู่ในโรงเรียนและระบบทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ ซึ่งสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการออกแบบปรัชญา วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ทางปรัชญาเฉพาะด้าน

วันนี้ปรากฏการณ์ของวิทยาศาสตร์ในความสามัคคีของทุกด้าน ยกเว้นปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ได้รับการศึกษาโดยสาขาวิชาพิเศษจำนวน 1 และเหนือสิ่งอื่นใดโดยประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ตรรกะของวิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  เป็นต้น ความคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินมาอย่างยาวนานจริงๆ ก่อนที่มันจะพบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสนใจของนักวิทยาศาสตร์

และนักปรัชญาสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างไม่นานนี้ ถึงกลางศตวรรษที่ 19 ถึง ต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อการรับรู้ทางจิตก้าวไปข้างหน้าด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติอย่างเป็นระบบด้วยความช่วยเหลือของวิธีการของวิทยาศาสตร์ทดลองและการสะท้อนเชิงปรัชญาที่สำคัญ ผู้ก่อตั้งปรัชญาเชิงบวกหรือปรัชญาวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง ตามที่เรียกในภายหลัง ออกุสต์ คอมเต้ 1798 ถึง 1857 เชื่อว่าความรู้ทางจิตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติ

และสังคมต้องผ่านสามขั้นตอนต่อเนื่อง ของการพัฒนาตนเอง เทววิทยาเลื่อนลอยและในที่สุด แง่บวกหรืออย่างที่เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์จริง แต่ในตอนเริ่มต้นมี บทกวีแห่งความรู้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงการถือกำเนิดของปรัชญาธรรมชาติของกรีก การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 19 ถึง 20 นอกเหนือจากการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพ ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติใหม่ ยังนำไปสู่การแก้ไขขั้นพื้นฐานของภาพรวมของโลกที่ดูเหมือนจะตกลงไปตลอดกาล

โดยมุมมองที่มีอยู่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอง และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์ของปรากฏการณ์นี้คือ การปฏิเสธทฤษฎีที่มีอิทธิพลเหนือก่อนหน้านี้ ของการกำหนดระดับเชิงกล การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของข้อเท็จจริงและสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ การ ชี้แจง แนวคิดของ กฎหมายทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น ทั้งหมดนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาต่อไปของวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนหรือธรรมชาติรวมทั้งยา

1 ในนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีส่วนร่วมโดยตรงในความยิ่งใหญ่ที่สุดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์และปราชญ์ชาวฝรั่งเศสที่เก่งกาจ จูลส์เฮนรี่ พอยคาเร่ 1854 ถึง 1912 สถานที่พิเศษในผลงานของเขาคือปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์เองอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นใหม่ ในหนังสือวิทยาศาสตร์และสมมติฐาน คุณค่าของวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิธีการ เขาวิเคราะห์

และสรุปความสำเร็จล่าสุดในด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ ดาราศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดคือให้คำอธิบายเชิงปรัชญา กำหนดโอกาสแก่พวกเขา เพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อไป นักวิทยาศาสตร์และนักคิดคาดการณ์ถึงหลักการโต้ตอบ ทางปรัชญาและระเบียบวิธีในอนาคต ซึ่งกำหนดให้ทฤษฎีทางกายภาพใหม่ต้องสอดคล้องกับหลักการเดิม กฎหมาย ซึ่งได้รับการยืนยันโดยการวิจัยเชิงทดลอง

สำหรับปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น การยืนยันของพอยคาเร่ว่า หลักการพื้นฐานบางประการ ของวิทยาศาสตร์ควรเข้าใจว่าเป็นข้อตกลง บางประการ กล่าวคือ ข้อตกลงแบบมีเงื่อนไขโดยที่นักวิทยาศาสตร์เลือกคำอธิบายทางทฤษฎีเฉพาะของปรากฏการณ์ทางกายภาพ จากคำอธิบายที่แตกต่างกันและเป็นไปได้เท่าเทียมกัน

บทความที่น่าสนใจ : วิตามิน รายละเอียดวิตามินก่อนคลอดคืออะไร เก้าสารอาหารเพื่อสุขภาพ