โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ร่วมรับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

ร่วมรับการนิเทศ ผอ.รร.บ้านนาเส คณะครูบุคลากร ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนของโรงเรียนตามจุดเน้นที่กำหนดไว้ของการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดย ดร.ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ทางโรงเรียนบ้านนาเส ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ร่วมรับการนิเทศ

ร่วมรับการนิเทศ

ร่วมรับการนิเทศ