โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

ร่วมประชุม วันที่ 28 มกราคม 2564 ผอ.โรงเรียนบ้านนาเส และคณะครูอาจารย์บุคลากรภายในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อหารือแนวทาง การศึกษาในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน และระบบดูแลนักเรียนรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น

ร่วมประชุม

 

ร่วมประชุม

 

ร่วมประชุม