โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ประกาศ รับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาเส รับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดการเรียน 2 ระดับ กำลังเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่

-ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 (3 ขวบ)

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 316 คน

-ข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 20 คน

ประกาศ

 

ประกาศ

 

ประกาศ