โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประกอบด้วย การแข่งขันวาดรูป

จัดกิจกรรมวันอาเซียน วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียน

 

จัดกิจกรรมวันอาเซียน

 

จัดกิจกรรมวันอาเซียน