โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

กิจกรรม Merry Chrismas & Happy New Year 2021

จัดกิจกรรมปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาเส ได้จัดกิจกรรม Merry Chrismas & Happy New Year 2021 ทำบุญ รับพรปีใหม่

ซึ่งผสมผสานกิจกรรมเข้าด้วยกันในช่วงที่ต้องใช้มาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จัดกิจกรรมปีใหม่

 

จัดกิจกรรมปีใหม่

 

จัดกิจกรรมปีใหม่