โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

คณะกรรมการ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ผู้บริหารโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายที่6 (ฉวาง 1) สังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 14 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาเส

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ