โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเส

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 9 6 15 1
อนุบาล 2 9 6 15 1
อนุบาล 3 13 13 26 1
รวมชั้นอนุบาล 31 25 56 3
ป.1 23 24 47 1
ป.2 25 28 53 1
ป.3 23 22 45 1
ป.4 16 13 29 1
ป.5 27 18 45 1
ป.6 28 19 47 1
รวมชั้นประถมศึกษา 142 124 266 6
รวมทั้งหมด 173 149 322 15