โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

กิจกรรมเปิดห้องเรียน โครงงานฐานวิจัยและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

กิจกรรมเปิดห้องเรียน ในโครงงานฐานวิจัยฯ  วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และเพื่อผ่อนคลายเมื่อได้ทำกิจกรรม

กิจกรรมเปิดห้องเรียน

 

กิจกรรมเปิดห้องเรียน