โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

จัดกิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกลลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง

กิจกรรมลูกเสือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาเส-อ่างเก็บน้ำทุ่งจูด

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือ