โรงเรียนบ้านนาเส

หมู่ที่ 6 บ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-762528

การจดทะเบียนรถ การลงทะเบียนข้อมูลอย่างถูกต้องเมื่อสมัคร OSAGO

การจดทะเบียนรถ มีการนำเสนอมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายสำหรับการกรอกกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับในยูเครน ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของรถ และรถต้องเชื่อถือได้ หากตรวจสอบกรมธรรม์ปรากฏว่ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีสิทธิออกค่าปรับ ในกรณีประกันอาจมีปัญหาเรื่องการชำระเงิน ไม่สำคัญว่าจะเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือข้อมูลถูกบิดเบือนโดยเจตนาหรือไม่

ในแบบสอบถามการออกกรมธรรม์มีประเด็น คือสถานที่จดทะเบียนรถหรือทะเบียนเจ้าของ เขาทำให้เกิดความขัดแย้ง วิธีกรอกข้อลงทะเบียนอย่างถูกต้องเมื่อสมัคร OSAGO หลังจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยภาคบังคับ ก็ได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ เมื่อซื้อรถพลเมือง คุณต้องระบุที่อยู่ที่ลงทะเบียนเจ้าของรถในหนังสือเดินทาง ท้องที่เดียวกันจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางทางเทคนิคของรถยนต์

ที่อยู่ทะเบียนรถตามใบทะเบียนมีผลต่อค่าใช้จ่ายของ OSAGO ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อตีกระเป๋าของชาวเมืองใหญ่ การใช้ค่าสัมประสิทธิ์ระดับภูมิภาคที่แก้ไขได้ บริษัทประกันจะประเมินระดับความเสี่ยงที่พวกเขาเผชิญได้แม่นยำยิ่งขึ้น ในเมืองใหญ่มีการจราจรหนาแน่น รถเยอะ ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจึงสูงขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์ภูมิภาคถูกกำหนดสำหรับโซนต่อไปนี้

Kyiv โดยที่ค่าของ K2 สูงสุด เท่ากับ 4.8 ซึ่งหมายความว่า อัตราฐานเมื่อคำนวณต้นทุนของ OSAGO เพิ่มขึ้น 4.8 เท่า เมืองดาวเทียมของเมืองหลวงของประเทศยูเครน เศรษฐี เมืองที่มีประชากร 500,000 ถึง 1,000,000 การตั้งถิ่นฐานที่มีจำนวนตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 สถานที่ที่มีพลเมืองน้อยกว่า 100,000 คน ก่อนที่จะมีการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ราคาจะสะท้อนถึงสถานที่จดทะเบียนรถอย่างชัดเจน

เช่น แผนก MREO หรือศูนย์บริการ สิ่งนี้ทำให้เกิดช่องโหว่สำหรับผู้ขับขี่ พวกเขาจดทะเบียนรถยนต์ในพื้นที่ชนบทหรือในเมืองเล็กๆ เพื่อลดต้นทุนของการเป็นพลเมืองรถยนต์ ตอนนี้ปัญหาการลงทะเบียนใหม่ในเมืองเล็กๆ เพื่อประหยัดเงินได้สูญเสียความเกี่ยวข้องแล้ว จะทำอย่างไรถ้าหนังสือเดินทาง และหนังสือรับรอง การจดทะเบียนรถ ยนต์แตกต่างกัน

มีบางกรณีที่ระบุสถานที่ลงทะเบียนต่างกันในหนังสือเดินทางของพลเมืองและในเอกสารยานพาหนะ ตัวอย่างเช่น เจ้าของรถอาศัยอยู่ในซูมี่ และซื้อรถที่นั่น จากนั้นจึงย้ายไปเคียฟอย่างถาวร ในกรณีนี้ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของเคียฟ จะถูกทำเครื่องหมายในหนังสือเดินทาง และซูมี่จะปรากฏในหนังสือเดินทางด้านเทคนิค เมื่อกรอกแบบสอบถามสำหรับการซื้อ OSAGO

การจดทะเบียนรถ

คุณควรระบุสถานที่ลงทะเบียนปัจจุบันเช่น ในเอกสารเกี่ยวกับรถ คุณต้องเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน หากไม่ดำเนินการ ค่าปรับและการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังที่อยู่เดิม หากมีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า เจ้าของรถจะสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาได้ หลังจากได้รับหมายเรียกสำหรับการไม่ชำระเงินเท่านั้น การเปลี่ยนหนังสือเดินทางทางเทคนิคเป็นบริการสาธารณะ

ซึ่งคุณต้องติดต่อ MREO องค์กรการค้ายังให้ความช่วยเหลือแทน การลงทะเบียน CMTPL สำหรับไดรเวอร์จริง บางครั้งเจ้าของรถก็โอนสิทธิ์ให้คนขับคนอื่น สิ่งนี้ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายบนพื้นฐานของข้อตกลงด้วยวาจา และหากผู้ขับขี่มีใบรับรองการลงทะเบียน หนังสือมอบอำนาจที่จำเป็นก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้มอบสิทธิ์ในการจัดการใบเสร็จ

เจ้าของรถอาจอยู่ในหมวดหมู่สิทธิพิเศษของพลเมืองมีสิทธิ์ซื้อ OSAGO พร้อมส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสมัครกรมธรรม์ยานยนต์ สิทธิประโยชน์จะไม่นำไปใช้กับผู้ขับขี่รายอื่น ผู้ที่จะนำรถไปออกประกันภัยเต็มจำนวน สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อสมัคร OSAGO ออนไลน์ ที่สำนักงานของบริษัทประกันภัย ผู้จัดการสามารถบอกกฎเกณฑ์ในการกรอกใบสมัครซื้อ OSAGO ให้คุณได้ในปัจจุบัน

เนื่องจากความสะดวกและข้อดีหลายประการ ผู้ขับขี่จึงชอบใช้ช่องทางการขายทางไกล ต้องป้อนข้อมูลโดยอิสระตามคำแนะนำด้านล่าง หากใช้เครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ข้อเท็จจริงนี้จะปรากฏในแบบสอบถาม ก่อนเริ่มจดทะเบียนควรเตรียมใบขับขี่ เลขภาษีบุคคล ทะเบียนรถ และบัตรประจำตัวหลัก บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทประกันภัย

เมื่อกรอกใบสมัครคำแนะนำแบบผุดขึ้น จะได้รับตัวอย่างดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำผิดพลาด ความสะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์ยังอยู่ในความสามารถในการคำนวณต้นทุนของ OSAGO ล่วงหน้า เปรียบเทียบข้อมูลจากบริษัทประกันต่างๆ และเลือกข้อเสนอที่ได้เปรียบที่สุด Autocitizen ประกันภัยที่มีสถานะพิเศษ การประกันภัยประเภทนี้จำเป็นสำหรับเจ้าของรถทุกคน

ข้อยกเว้นคือประเภทของผู้รับผลประโยชน์ที่อาจไม่ได้สมัครกรมธรรม์ การไม่มี OSAGO นำมาซึ่งค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด และปัญหาทางการเงินสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีสัญชาติยานยนต์ หากข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนเมื่อมีเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัยเกิดขึ้น ผู้กระทำผิดในอุบัติเหตุจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การจดทะเบียนประกันภัยภาคบังคับสำหรับบุคคลและนิติบุคคล

เจ้าของรถที่มีสถานะเป็นบุคคลหรือองค์กรส่วนบุคคล สามารถทำสัญญากับบริษัทประกันภัยได้ ค่าใช้จ่ายของการประกัน OSAGO ขึ้นอยู่กับว่าผู้เอาประกันภัยเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคล ค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆถูกนำมาใช้ในการคำนวณ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้ว ไม่จำเป็นต้องออกหนังสือมอบอำนาจรับรอง

หากจำเป็นต้องโอนสิทธิ์ในการขับขี่ให้กับผู้ขับขี่รายอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรถ ก็เพียงพอแล้วที่จะมีหนังสือเดินทางทางเทคนิค หมายเลขภาษีบุคคล หนังสือเดินทางของพลเมืองของประเทศ ใบขับขี่ นิติบุคคลยังให้สารสกัดจากการลงทะเบียนรัฐแบบครบวงจร ทนายความด้านการประกันภัยแนะนำให้คุณรับใบเสร็จในการขับขี่ยานพาหนะ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้

ในการพิจารณาคดี มีหลายกรณีที่กรรมการบริษัทโอนสิทธิ์ขับรถของบริษัทให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือเนื่องจากความเป็นปรปักษ์ส่วนตัว หัวหน้าไปศาลโดยอ้างว่าเป็นการลักขโมย ยังไม่ทราบว่า คดีดังกล่าวจะจบลงอย่างไรและอย่างไร แต่ผลของการพิจารณาคดีในกรณีที่ไม่มีหลักฐานอันน่าเชื่อของโจทก์ อาจมีโทษทางอาญา

ตัวแทนของตำรวจแห่งชาติได้รับอนุญาตให้เรียกร้องจากผู้ขับขี่ที่ขับรถที่ไม่ได้เป็นของเขาโดยสิทธิในการเป็นเจ้าของ หนังสือเดินทางทางเทคนิค ใบขับขี่ กรมธรรม์ OSAGO หากเอกสารที่ระบุไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการขาดหายไป จะถูกเรียกเก็บเงินค่าปรับ วิธีหลีกเลี่ยง เมื่อซื้อรถยนต์ในห้องโดยสาร OSAGO จะออกให้ทันที สถานการณ์ในตลาดรองแตกต่างกัน

ผู้ขายสามารถลืมเกี่ยวกับการปรากฏตัวของพลเมืองยานยนต์ ซึ่งความถูกต้องยังไม่หมดอายุ เจ้าของใหม่ยังไม่รู้เกี่ยวกับนโยบาย OSAGO ที่มีอยู่และสรุปสัญญาใหม่ ในกรณีของเหตุการณ์ผู้เอาประกันภัย ข้อตกลงที่สองจะถือเป็นโมฆะตามกฎหมาย บริษัทประกันภัยจะไม่ชำระเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ ค้นหาว่าพลเมืองของรถมีไว้สำหรับรถที่ซื้อหรือไม่

ตกลงกับเจ้าของเพื่อโอนให้เจ้าของใหม่ตามมูลค่าคงเหลือ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายได้ยกเลิกข้อตกลง OSAGO แล้ว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันครั้งก่อน คุณควรต่ออายุหรือร่างสัญญาใหม่ ทันทีหลังจากการซื้อ หากทราบว่าสัญญาก่อนหน้าสิ้นสุดลง ในการต่ออายุรถยนต์โดยไม่มีเจ้าของ คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางด้านเทคนิค เมื่อเจ้าของรถเปลี่ยน หมายเลขทะเบียนรถมักจะเปลี่ยน

แต่นโยบาย OSAGO ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มีรหัส VIN ของรถ ดังนั้น จึงใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ ดังนั้น ในการขับรถของคนอื่น ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบอำนาจรับรอง แต่คุณต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ พร้อมกับใบอนุญาตขับขี่และหนังสือเดินทางทางเทคนิค เอกสารเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการขับขี่อย่างถูกกฎหมาย

บทความที่น่าสนใจ : ผมร่วง บทบาทของการดูแลที่ไม่เหมาะสมและสาเหตุหลักของผมร่วง